aile_terapisiAİLE TERAPİSİ

Sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasının en temel ve en özel birimi ailedir. Kurulma aşaması öncesinden kurulma ve bazı durumlarda dağılma aşamasına kadar bu özel birlikte yaşama biçimi içindeki insan ilişkilerinin, birey olarak insan için olumlu getiriler sağlayabilmesi (ihtiyaçların doyurulması, psikolojik, ekonomik ve fiziksel destek gibi) aile üyeleri arasındaki kişilerarası iletişimin düzeyine bağlıdır. Aile terapisini bireysel psikolojik danışmalıktan ayıran en önemli fark, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümünü bir bütün olarak ele almasıdır. Aile terapisinde amaç, aile içi iletişim ve etkileşim örüntülerinin değişimidir. Bireyin değişimi ile çevrenin değişimi birbirinden ayrı değerlendirilemez. Aile danışmanlığında hedeflenen ise; bireyi tek başına sorunlu olarak tanımlamak yerine aile sisteminin sorununu tespit etmek ve bu sorunların çözüm yollarına yardımcı olmaktır. Aile terapisinde seanslar tek bir bireyle değil, bireyin tüm aile üyeleri ile birlikte yürütülür. Bazı durumlarda çekirdek aile üyeleri ile birlikte aileye etki eden geniş aile üyeleri de seanslara davet edilebilir.

o    Aile İçi İletişim/Etkileşim

o    Etkili Anne-Baba Eğitimi

o    Eşler arası çatışma nedenleri ve çözümleri

o    Çocuk ve Ergen Gelişimi

o    Aile üyelerinin toplumsal sorumlulukları ile ilişkili problemler

o    Çocuk yapmak ve yeni neslin sorumlu yetişkin olmalarında karşılaşılan problemler

o    Aile içi bireylerin boş zamanlarını etkili değerlendirmede karşılaştıkları problemler

o    Boşanma Süreci ve Çocuk

Hem eşler arasında hem de anne-baba ve çocuk arasındaki ilişkilerde uzun süredir çözüm sağlanamıyorsa ailenin zaman kaybetmeden ve çekinmeden bir uzmandan yardım alması en uygun yoldur.