Bireysel psikolojik danışma, problemli kişi(danışan) ile onun kişisel probleminin çözümüne yardımcı olabilecek uzman kişi (danışman) arasında, problemin çözümüne dönük olarak kişi-kişiye ve yüz yüze cereyan eden psikolojik bir yardım sürecidir. Bu süreçte danışanların kendi davranışlarının ve yaşantılarının sorumluluğunu alması, duyguları, düşünceleri ve bunların davranış ve seçimler üzerindeki etkilerini derinlemesine anlaması için kişiye fırsat sunulur.

Danışma sürecinde kişi ve danışman bir arada çalışarak yaşanan zorlukları ve sıkıntıları güvenli bir ortamda, gizlilik içinde beraber incelerler.

Psikolojik Danışma; kaygı, korku, depresyon, özgüven eksikliği, stres, aile problemleri, arkadaşlık ilişkileri, yalnızlık, akademik kaygılar, uyum problemleri, karar verme zorlukları, çatışma yaşatan düşünceler, bağımlılık gibi birçok kişisel ve ilişkisel konuda bireylere destek vermektedir.