PSİKOTERAPİ

/PSİKOTERAPİ
2 11, 2016

Grup Terapisi

By | Kasım 2nd, 2016|PSİKOTERAPİ|Yorum yok

Grup belli bir amaç için bir araya gelen ikiden fazla insan topluluğudur. Grupla Psikolojik Danışma çalışmaları, kişilerarası ilişkilerin geliştirildiği, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu ve her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmeye çalışıldığı profesyonel bir yardım etme sürecidir. Grupla psikolojik danışma ortamında bireyler kendilerini yalnız hissetmezler. Bireylere yaşadıkları güçlükleri onlarla benzer sorunlar yaşayan diğer bireylerle birlikte aşma fırsatı sağlanır. Grupla psikolojik danışma sürecinde kişiler, […]

2 11, 2016

Yas Süreci

By | Kasım 2nd, 2016|PSİKOTERAPİ|Yorum yok

Yas süreci sevdiğimiz birini kaybettikten sonra ortaya çıkan ve her insanın farklı şekilde bireysel yaşadığı bir süreçtir. Çoğumuz yaşam etkinliklerinin değişmesi, ölümün aile üyeleri ve arkadaşlar üzerindeki yıpratıcı etkisi, kötü bir ölümden duyulan korku, ölümden sonra yok olma korkusu, ölümden sonraki bilinmezliğin korkusu gibi sebeplerle ölümden korkar ve onu düşünmekten kaçınırız. Ancak er ya da geç ölüm yaşamımıza girer ve sevdiklerimizi kaybederiz. […]

2 11, 2016

Yaşlılarla Psikolojik Danışma

By | Kasım 2nd, 2016|PSİKOTERAPİ|Yorum yok

Yaşlılarla Psikolojik Danışma Yaşlanma, insanlar için kaçınılmaz bir süreçtir. Tabi ki yaşlılık herkesi aynı yönlerden ve eşit oranda yıpratmıyor. Her canlı için döllenme ile başlayıp ölüme kadar devam eden biyolojik bir süreç olsa da kalıtsal faktörler, yaşam şekli, mesleği, aile ortamı, evlilik süreci, beslenme tarzı, geçirilen kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı, toplumun ve çevresinin bireyi, bireyin de kendini algılayışı vb. gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar da söz konusudur. […]

2 11, 2016

Cinsel Terapi

By | Kasım 2nd, 2016|PSİKOTERAPİ|Yorum yok

Cinsellik, insanın yaradılışından beri giderilmesi gereken acil temel ihtiyaçlardan birisidir. Sağlıklı bir cinsel hayat, her insanın bedensel ve ruhsal mutluluğunun önemli bir bileşenidir. Cinsel terapinin amacı da sağlıklı cinsel yaşamı bireylere ve çiftlere kazandırmaktır. Cinsel terapide bireylere ve çiftlere cinsel bilgilendirme ve danışmanlık yapılır.  Cinsel yaşamdaki aksaklıklar çiftler arasında sürtüşmelere ve ilişkilerin bozulmasına yol açabilir. [...]

31 10, 2016

Aile Terapisi

By | Ekim 31st, 2016|PSİKOTERAPİ|Yorum yok

AİLE TERAPİSİ Sosyal bir varlık olan insanın başka insanlarla birlikte yaşamasının en temel ve en özel birimi ailedir. Kurulma aşaması öncesinden kurulma ve bazı durumlarda dağılma aşamasına kadar bu özel birlikte yaşama biçimi içindeki insan ilişkilerinin, birey olarak insan için olumlu getiriler sağlayabilmesi (ihtiyaçların doyurulması, psikolojik, ekonomik ve fiziksel destek gibi) aile üyeleri arasındaki kişilerarası iletişimin düzeyine bağlıdır. Aile terapisini bireysel psikolojik danışmalıktan ayıran en önemli fark, bireyi tek başına ele almak yerine ailenin tümünü bir bütün olarak ele […]