Cinsellik, insanın yaradılışından beri giderilmesi gereken acil temel ihtiyaçlardan birisidir. Sağlıklı bir cinsel hayat, her insanın bedensel ve ruhsal mutluluğunun önemli bir bileşenidir. Cinsel terapinin amacı da sağlıklı cinsel yaşamı bireylere ve çiftlere kazandırmaktır. Cinsel terapide bireylere ve çiftlere cinsel bilgilendirme ve danışmanlık yapılır.  Cinsel yaşamdaki aksaklıklar çiftler arasında sürtüşmelere ve ilişkilerin bozulmasına yol açabilir. Cinsel işlev bozukluğuyla başvuran çiftlerde psikolojik ve sosyal sorgulama sonucunda cinsel terapi uygulanması gerekebilir. Psikolojik danışma ve terapi desteği probleminin tanımlanması ve çözümünde yardımcı olmasının yanı sıra danışana ve partnere sorunla baş edebilmede katkı sağlaması açısından çok önemlidir. Cinsel aktiviteyi başlatma, sürdürme ve doyumla sonlandırmaya engel olan her türlü sorunda mutlaka çekinmeden bu konuda uzman kişilere başvurulmalı, doğru ve ayrıntılı bilgi alınarak gerekirse tedaviye başlanmalıdır.