Dikkati dağınık ve hiperaktif bir çocuğa sahip olmak tabi ki kolay bir durum değildir. Birçok anne-baba dikkati dağınık ve hiperaktif çocuğa nasıl davranması gerektiği konusunda çaresiz kalabiliyor. Çocuğun içinde bulunduğu durumu ve zorlukları anlamak, takip etmek ve yapılması gerekenleri uzman eşliğinde yapmak, çocuk ve aile açısından yararlı olacaktır.

Bu ailelere aşağıdaki önerilerde bulunulabilir:

 • En sık yapılan yanlışlardan birisi tedavi gerektiren bir çocuğu tedavisiz bırakmaktır. Bunun gerekçesi olarak aileler sıklıkla psikiyatrik ilaçlardan çekindiklerini ifade ederler. Bu konuyla ilgili mutlaka bu konuda uzman bir “hekim” ile görüşülmelidir. Kulaktan dolma bilgiler ile çocuğunuzun zamanında tedavi olmamasının onun için ilerde başka riskleri beraberinde getirebileceğini unutmayın
 • Çocuğunuzun bunu isteyerek yapmadığını, sizi kızdırmak, inatlaşmak uğruna yapmadığını bilmek durumundasınız
 • Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite sorunu öğretimle yakından ilgilidir
 • Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivite olma zeka ile ilgili değildir
 • Dikkat dağınıklığı ve hiperaktivitenin aile yapısı ile ilgisi bulunmamaktadır Ailenin otoriter, ilgisiz, hoşgörülü ya da demokratik olmasıyla ilişkisi yoktur. Bu yüzden anne-baba gereksiz yere birbirini suçlamamalı ve çatışmaya girmemelidir
 • Bu rahatsızlıklar yüzünden çocuğunuza kızarak ya da kaygıyla yaklaşmayın
 • Çocuğunuza bu sorunu nedeniyle takma adlar (yarım akıllı, geri zekalı, melankolik, hayalci vb.) koymayın
 • Çocuğunuza sevecen ve anlayışla yaklaşın
 • Başkalarının yanında asla eleştirmeyin
 • Kardeşleriyle ya da bir başkasıyla kıyaslamayın
 • Çocuğunuza sevgi ve saygıyla yaklaşın
 • Sık sık geri bildirim verin, çocuğunuza onun ne yaptığının farkında olduğunuzu gösterin
 • Olumsuzluklar, yapamadığı şeyler ve cezalar hakkında odaklanmaktan ziyade olumlular üzerinde odaklanın
 • Olumlu bire aile ortamı yaratın
 • Ödev yapmasına yardımcı olun
 • Ödev yaparken dikkatini dağıtacak araç-gereçleri masa üzerinde bulundurmayın.
 • Çocuğunuz başarısız olduğu taktirde tembel olduğunu, zeka özürlü olduğunu söylemeyin. Başarısızlığın bununla ilgisi yoktur
 • Çocuğunuza destek olun, cesaretlendirin
 • Kurallar koyduğunuz zaman bunların çok spesifik olmasına dikkat edin ve onları yazıp asın
 • Ödülleriniz çocuk için anlamlı ve güçlü ödüller olsun
 • Uzun ve detaylı konutlar yerine kısa cümlelerden oluşan tek tek komutlar verin.
 • Çocuğunuzun doğru beslenmesine yardımcı olun.
 • Çocuğunuzun yeterince hareket etmesini ve uyumasını sağlayın.