Endüstri Psikolojik Danışmanlığı Kurum/Şirket Personeli İçin Beceri Eğitimleri

  • Etkili İletişim Becerileri Eğitimi
  • Problem Çözme Becerileri Eğitimi
  • Öfke Kontrol Becerileri Eğitimi
  • Çatışma Çözme Eğitimi
  • İş Stresi ve Stres Yönetimi Eğitimi
  • Zamanı Etkili Kullanma Yönetimi Eğitimi
  • İş Yerinde Motivasyon Eğitimi
  • Psikolojik Taciz/Mobbing Eğitimi