Grup belli bir amaç için bir araya gelen ikiden fazla insan topluluğudur. Grupla Psikolojik Danışma çalışmaları, kişilerarası ilişkilerin geliştirildiği, üyelerin duygu, değer ve tutumlarının üzerinde durulduğu ve her bir üyenin davranışsal amacının gerçekleştirilmeye çalışıldığı profesyonel bir yardım etme sürecidir. Grupla psikolojik danışma ortamında bireyler kendilerini yalnız hissetmezler. Bireylere yaşadıkları güçlükleri onlarla benzer sorunlar yaşayan diğer bireylerle birlikte aşma fırsatı sağlanır. Grupla psikolojik danışma sürecinde kişiler, kendilerini tanıma fırsatı bulurlar, bireysel ayrılıkları fark ederler. Genelde 8-12 kişiden oluşan gruplar, en az 4 haftalık süreçte haftada bir kez 90 dakikalık oturumlar şeklinde düzenlenir. Gizlilik ilkesiyle yürütülen gruplara katılım, yapılan ön görüşmeler sonucunda belirlenir. Grup çalışmalarının konularına baktığımızda Aile grupları, akran grupları, ders dışı etkinlik grupları, işyerleri ve personel grupları, sosyal ve okul grupları ve diğer gruplar bir insanın yaşamının parçalarıdır. İnsanlar toplum içinde, herhangi bir şekilde gruplar halinde yaşarlar. Terapötik grup süreci içinde öğrenilenlerin sosyal hayata aktarılması daha kolay olur, çünkü grupla psikolojik danışma süreci grup içinde gerçekleşir. Dolayısıyla burada öğrenilenlerin sosyal hayata aktarılması daha kolaydır.