Eğitsel, meslekî ve bireysel rehberlik hizmetlerinin sistemli, sağlıklı ve bireyin özellik ve gereksinimlerine uygun şekilde verilebilmesi için bireyi tanıma çalışmaları yürütülür. Bireyi tanıma tekniklerinin uygulanmasındaki amaç, bireyin kendini tanımasına, güçlü yönlerini tanıyıp kullanmasına, zayıf yönlerini geliştirerek bir bütün halinde gelişimine yardımcı olmaktır. İdeal olana en yakın tanımayı gerçekleştirebilmek için, uygun araç ve teknikler kullanılmalı, teknikler bireyi tanımak için bir araç olarak kullanılmalı, amaç haline dönüştürülmemelidir. Bireyi tanıma çabaları bu ideale yaklaşmaya yönelik olmalıdır. Birey tek yönlü olmadığı için birden fazla teknik kullanılır. Farklı tekniklerle elde edilen bilgiler, birey hakkında daha detaylı bilgi verir.  Ülkemizde en çok kullanılan testler;

Başarı Testleri,

Yetenek Testleri,

İlgi Envanterleri,

Kişilik Testleri ve Tutum Envanterleri,

Test Dışı Teknikler,

Kendini Anlatmaya Dayalı Teknikler,

Etkileşime Dayalı Teknikler, Gözleme Dayalı Teknikler,

MMPI, Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri,

WISC-R Zeka Testi,

Çocuklar İçin Algı Testi (C.A.T),

Catell 3A Zeka Testi,

Catell 2A Zeka Testi,

Porteus Labirentleri Zeka Testi,

Good Enough Testi,

AGTE, Gelişim Tarama Envanteri,

Gesell Gelişim Testi,

Ankara Gelişim Tarama Envanteri

Peabody Resim Kelime Testi,

Metropolitan Okul Olgunluk Testi,

Bender Gestalt Algı Testi,

Benton Görsel Bellek Testi.

Birey, sürekli gelişim ve değişim halindedir. Her bireyin gelişim hızı ve nitelikleri farklıdır. Bu sebeple bireyin kendini tanıması, ilgi, yetenek ve potansiyellerini geliştirmesine yardımcı olunması gereklidir.