Yaşlılarla Psikolojik Danışma

Yaşlanma, insanlar için kaçınılmaz bir süreçtir. Tabi ki yaşlılık herkesi aynı yönlerden ve eşit oranda yıpratmıyor. Her canlı için döllenme ile başlayıp ölüme kadar devam eden biyolojik bir süreç olsa da kalıtsal faktörler, yaşam şekli, mesleği, aile ortamı, evlilik süreci, beslenme tarzı, geçirilen kronik hastalıklar ve bireyin kişilik yapısı, toplumun ve çevresinin bireyi, bireyin de kendini algılayışı vb. gibi etmenler nedeniyle bireysel farklılıklar da söz konusudur.

Yaşlı insanın bedenen ve ruhen ayakta durabilmesi için maddi ve manevi desteğe ihtiyacı vardır. Maddi destek bir derece kolay. Asıl olan, yaşlılara son demlerinde manevi desteklerimizle yardımcı olabilmek. Peki ama nasıl?

Yaşlılık Döneminde;

  • Azalan fiziksel güce ve bozulan sağlığa uyum sağlamak,
  • Emekliliğe uyum sağlamak,
  • Yakınlarının kaybına uyum sağlamak,
  • Çocukların evden ayrılmasına uyum sağlamak,
  • Yaş grubu ile yakınlık kurmak,
  • Toplumsal ve vatandaşlık yükümlülüklerini yerine getirebilmek,
  • Fiziksel yaşama düzenini kendine göre ayarlayabilmek vb.

sorunlar yaşlıyı ve onunla yaşayan herkesi etkilemektedir. Yaşlı problemlerinin önlenmesi ve uygun yollarla çözülmesi için yaşlı bireyin ve toplumun uyum içinde yaşamasına yardımcı olacak psikolojik danışma uygulamaları büyük önem arz etmektedir.